Slideshow image
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด40 ปี บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด เป็นผู้ผลิต ลวดทองแดง และลวดทองแดงชุบดีบุก สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลสำหรับอุตสาหกรรม

ทั้งยังใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กระป๋อง ใน 40 ปีมานี้ ทางบริษัทได้มีความปลาบปลื้มกับการเติบโตอย่างมั่นคง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ และปริมาณผลผลิตซึ่งมีผลเกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

ในขณะนี้ทางบริษัทได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งองค์กรภายใน และต่างประเทศ การได้รับการรับรองจาก SGS ISO 9001version 2015 ซึ่งนโยบายด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมของเดอะควอลิตี้ไวร์ คือ " บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งปณิธาน ที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดทองแดง สายไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยผู้ขายและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ให้เป็นที่พอใจของลูกค้า และสังคมอย่างต่อเนื่อง